Låsunderhåll


Underhåll dina lås

Dina lås måste, precis som annan teknisk utrustning, skötas om för att fungera väl. Här är några tips på hur du förlänger livslängden på dina lås.

Låshus/Spanjolett

Smörj låset ett par gånger om året. Återförsäljaren rekommenderar rätt typ av smörjmedel. Observera att du inte ska smörja tillhållarlåset. Se också till att dra fast alla skruvar ordentligt.

Cylinder

Smörj även låscylindern vid samma tillfällen. Använd låsspray – inte olja eller fett. Lås som används mycket frekvent eller är extremt väderutsatta bör smörjas oftare. En smörjning strax före vinterns ankomst är att rekommendera. Smörjningen förhindrar kondens- och isbildning. Kontrollera också de nycklar som används mycket. De slits och fungerar då sämre, och bör således bytas.

Gångjärn

Underhållsbehovet varierar med användningsfrekvens, belastning och miljö. Men kontrollera funktionen, smörj och dra fast skruvarna minst en gång per år. Lösa skruvar försämrar dörrens funktion, ökar slitaget och underlättar inbrott.
När gångjärnen används, får de en svart dammbeläggning. Beläggningen förhindras bäst med regelbundet underhåll och smörjning. Din återförsäljare vet vilket smörjmedel som är bäst för dina gångjärn.

Hänglås

Hänglås, särskilt de som sitter utomhus, bör smörjas minst två gånger om året. Applicera lättflytande smörjmedel i lås och nyckelhål, dock inte smörjmedel som innehåller grafit.